มาเรียนรู้กันเยอะๆ นะคะ ^______^

สื่อการเรียนรู้ การใช้งานโปรแกรม Powerpoint 

การใช้งาน PowerPoint 2019 เบื้องต้น

การนำรูปภาพใส่ในรูปร่างต่าง ๆ

การแทรกวิดีโอใน Powerpoint

การใส่เอฟเฟคให้กับการเปลี่ยนสไลด์ 

การทำงานกับภาพเคลื่อนไหว

การแทรกเสียงลงในPowerpoint